Privacy policy FITFAQS

Wettelijke vermeldingen

FITFAQS.be winkel door

VOF CONSISTENTE MEDIA
Asstraat 2
3000 Leuven
België
info@fitfaqs.be

©2020

Wij zorgen ervoor dat winkelen bij FITFAQS.be net zo veilig is als winkelen in de winkel door gebruik te maken van een 128-bit SSL gecodeerde beveiligde internetverbinding om uw betaling te beschermen wanneer u in onze flagship store bestelt. Hiermee worden de gegevens die u via internet naar ons verzendt gecodeerd en beschermd. U ziet een hangslotje bovenin uw browser wanneer SSL is ingeschakeld. U kunt hierop klikken om informatie te vinden over de registratie van het digitale SSL-certificaat.

Bescherming persoonlijke gegevens

1. De verzamelde persoonlijke gegevens worden ontvangen door:

FITFAQS, vertegenwoordigd door Inge en Koen Bellemans, Consistent Media VOF
Asstraat 2
3000 Leuven
info@fitfaqs.be

www.fitfaqs.be

2. De persoonlijke gegevens worden verzameld bij de betrokkene. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens door contact op te nemen met FITFAQS via e-mail, door het contactformulier op de website in te vullen of door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief en de algemene voorwaarden en dit privacybeleid te accepteren. Bovendien kunnen de persoonsgegevens een noodzakelijke vereiste vormen om een contract aan te gaan waartoe de betrokkene een partij is.

3.1 FITFAQS gebruikt de persoonlijke gegevens om de betrokkene de diensten te laten gebruiken die door haar worden aangeboden. FITFAQS maakt alleen gebruik van persoonlijke gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3.2 FITFAQS verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen te gebruiken of aan derden te verstrekken voor het goede beheer van hun eigen contacten met de betrokkene of voor de optimalisatie en verbetering van de aangeboden diensten.

4. De persoonsgegevens worden verkregen door Inge en/of Koen Bellemans, die verantwoordelijk is voor de website en het beheer van de diensten die via de website worden aangeboden en die betrokken is bij de uitvoering en ondersteuning van de door de betrokkene gebruikte diensten.

5. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen vanaf het moment dat de betrokkene contact opneemt met FITFAQS via het contactformulier op de website en tot de betrokkene een verzoek richt tot FITFAQS om zijn gegevens te wissen.

6. De betrokkene heeft het recht om FITFAQS toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit.

7.1 De betrokkene heeft het recht zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming te beïnvloeden voordat deze wordt ingetrokken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail te sturen naar info@fitfaqs.be.

7.2 FITFAQS zal op dit verzoek reageren zonder onredelijke vertragingen, voor zover deze verwijdering geen inbreuk maakt op een wettelijke verplichting waaraan FITFAQS onderworpen is.

7.3 Waar FITFAQS de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is om de persoonlijke gegevens te wissen, zal FITFAQS, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelenen, om derden die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene FITFAQS heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van zijn persoonsgegevens te wissen.

8. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. De betrokkene is verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken indien hij wenst te informeren of gebruik te maken van de diensten aangeboden door FITFAQS, aangezien de persoonlijke gegevens een noodzakelijke vereiste zullen vormen om een contract aan te gaan.

10. Waar FITFAQS de persoonsgegevens verder zou verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, zal FITFAQS de betrokkene voorafgaand aan die verdere verwerking voorzien van informatie over dat andere doel en met alle relevante informatie.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x